- Komerční sdělení -finance
DomůPodnikáníNoví živnostníci a odvodová povinnost v roce 2022

Noví živnostníci a odvodová povinnost v roce 2022

Založili jste si v průběhu posledního roku živnost a máte zmatek v tom, odkdy vám vzniká povinnost platit odvody? V tomto článku naleznete veškeré informace, které noví živnostníci potřebují ke správnému placení odvodů. Čtěte dále a dozvíte se, odkdy vám tato povinnost vzniká nebo přesný postup, jak si výši odvodů vypočítat.

Co patří mezi odvody?
Obecně se pod slovem „odvody“ myslí jakékoli povinné platby. Avšak z hlediska samostatně výdělečně činných osob, tedy i živnostníků, označují konkrétní zálohy do zdravotní pojišťovny a odvody do Sociální pojišťovny. Jejich výška závisí na mnoha faktorech – aktuálním kalendářním roce, trvání vaší živnosti, výdělku za uplynulý rok či mnoha dalších.

Zálohy do zdravotní pojišťovny
Každý „čistý“ živnostník má povinnost placení záloh do zdravotní pojišťovny, ve které má uzavřenou smlouvu. Za „čistého“ se v tomto případě považuje ten, kdo má živnost jako jediný příjem a není současně zaměstnancem, studentem, důchodcem či na mateřské.

Vznik povinnosti
V případě placení záloh na zdravotní pojištění je rozhodující den, od kterého se stáváte samostatně výdělečně činnou osobou. Ve většině případů jde o datum ohlášení živnosti. Vznik podnikání si však můžete nastavit i na jiné, pozdější datum. Tehdy vám povinnost platby vzniká v den, který jste si při ohlašování živnosti zvolili.

Výše záloh
Zákon určuje minimální částku, kterou musí živnostník měsíčně posílat zdravotní pojišťovně. Spodní hranice je nastavena na 14 % z minimálního vyměřovacího základu, který je definován jako 50 % průměrné měsíční mzdy v hospodářství České republiky. Pro rok 2022 je to 566,50 €, a tedy minimální výši měsíčních záloh určuje hranice 79,31 €. Výjimkou jsou osoby se zdravotním postižením, pro které je tato částka poloviční.

Zálohy si však není třeba mýlit se samotným pojistným. Celkové pojistné se na konci rozhodujícího období vypočítá jako 14 % z vašeho vyměřovacího základu. O přesné výši vás bude v dostatečném předstihu informovat zdravotní pojišťovna.

Pravidelná platba záloh slouží k rozložení kompletní částky pojistného. Důvodem je, že pokud by si živnostník špatně naplánoval odkládání peněz, jednorázová platba celého pojistného by mohla být náročná. Vy si však můžete měsíční zálohu navýšit – případný přeplatek vám pojišťovna vrátí.

Splatnost záloh
Zálohy do zdravotní pojišťovny jsou splatné nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Platíte je tedy každý měsíc na účet vaší pojišťovny. Pokud by vám to vyhovovalo víc, můžete se s pojišťovnou dohodnout na platbě předem. Nebudete tak platit za uplynulý měsíc, ale předplatíte si jakoby ten následující.

Odvody do Sociální pojišťovny
Nyní přecházíme k části, která je pro nové živnostníky příjemnější. Sociální odvody se platí v závislosti na příjmech dosažených v předchozím roce. Pokud ale živnostník teprve začíná s podnikáním, nelze jejich výši vypočítat a tedy je nebude platit.

Vznik povinnosti
K tomu, aby vám vznikla povinnost platit odvody do Sociální pojišťovny, musíte nejprve z živnosti dosáhnout zákonem stanovenou hranici příjmu. Pokud jste za rok 2021 dosáhli příjem 6798 € nebo méně (bez odečtení výdajů), i nadále nemusíte platit odvody do Sociální pojišťovny.

Pokud jste však zmíněnou hranici překročili, od 1. 7. 2022 vám na seznam povinných plateb přibude nový druh odvodů. Výjimkou je situace, pokud jste měli prodlouženou lhůtu pro podání daňového přiznání. V takovém případě vám povinnost vzniká až 1. 10. 2022.

Výška odvodů
Do Sociální pojišťovny budete v roce 2022 platit 33,15% z vyměřovacího základu. Spodní hranice se opět vypočte z minimálního vyměřovacího základu. Na odvodech do Sociální pojišťovny tedy měsíčně zaplatíte nejméně 187,78 €. V platbě je zahrnuto:

nemocenské pojištění (4,4 %),
starobní pojištění (18 %),
invalidní pojištění (6 %),
rezervní fond solidarity (4,75 %).

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek